ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Hodowlany

Issn: 0137-4214
Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE
Www: http://ptz.icm.edu.pl/publikacje.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; DAIRY & ANIMAL SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Zootechnika
Języki publikacji: polski
Redakcja: POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO ul. KALISKA 9/4 KALISKA 9/4 02-316 WARSZAWA MAZOWIECKIE, MAZOWIECKIE, PL tel: 22 668 96 71 fax: 22 822 17 23 e-mail: ptzph[malpka]neostrada[kropka]plabc Redaktor naczelny: JOLANTA PRZYŁUCKA

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20124B
20114B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.