ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Komunikacyjny

Issn: 0033-2232
Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Www: http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters TRANSPORTATION; ENGINEERING; CIVIL; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Budownictwo, Transport
Języki publikacji: polski
Redakcja: Politechnika Wrocławska ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław PL tel: 071 320 45 57 fax: 071 320 45 39 e-mail: redakcja[malpka]przeglad[kropka]komunikacyjny[kropka]pwr[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Antoni Szydło

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.