ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

PRZEGLĄD ORGANIZACJI

Issn: 0137-7221
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)
Www: http://www.przegladorganizacji.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; MANAGEMENT; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: TNOiK Redakcja "Przegląd Organizacji" ul. ul. Górska 6/10, lok. 71 ul. Górska 6/10, lok. 71 00-740 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 228271510 fax: 228271510 e-mail: redakcja[malpka]przegladorganizacji[kropka]plabc Redaktor naczelny: Janusz Czekaj

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20147B
20136B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.