ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Prawa i Administracji

Issn: 0137-1134
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Www: http://ppa.wuwr.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: angielski, hiszpański, polski, niemiecki, francuski, rosyjski
Redakcja: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski ul. Uniwersytecka 22/26 Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław Wrocław Dolnośląskie, Dolnośląskie, PL tel: 713752306 fax: 713752332 e-mail: mariusx[malpka]prawo[kropka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mariusz Jabłoński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20147B
20137B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.