ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Issn: 1898-2166
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Www: http://www.kul.pl/art_6188.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; LAW;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Ekonomia, Finanse, Prawo, Prawo kanoniczne
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Redakcja: Redakcja Przeglądu Prawno Ekonomicznego ul. ul. Popiełuszki 4, pok. 28 ul. Popiełuszki 4, pok. 28 37-450 STALOWA WOLA podkarpackie, podkarpackie, PL tel: 15 642 25 33 fax: 15 842 49 51 e-mail: ppe[malpka]kul[kropka]plabc Redaktor naczelny: Barbara Lubas

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20124B
20114B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.