ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Spawalnictwa

Issn: 0033-2364
Wydawca: Redakcja Przegląd Spawalnictwa Agenda Wydawnicza SIMP
Www: http://www.pspaw.ps.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRYSTALLOGRAPHY; ENGINEERING; MANUFACTURING; MATERIALS SCIENCE; CHARACTERIZATION & TESTING; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING; ROBOTICS;
Dyscypliny naukowe: Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Redakcja Przegląd Spawalnictwa Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a pok. 532 Świętokrzyska 14a pok. 532 00-050 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 22 827 25 42 fax: +48 22 336 14 79 e-mail: pspaw[malpka]ps[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Nowacki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.