ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Więziennictwa Polskiego

Issn: 1230-4433
Wydawca: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Www: http://www.sw.gov.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRIMINOLOGY & PENOLOGY; LAW; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL; SOCIAL; SOCIAL ISSUES;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Prawo, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Centralny Zarząd Służby Więziennej ul. Wiśniowa 50 Wiśniowa 50 02-520 Warszawa PL tel: 22 640-86-66 fax: 22 640-86-67 e-mail: redakcja[malpka]sw[kropka]gov[kropka]plabc Redaktor naczelny: JACEK POMIANKIEWICZ

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20122B
20112B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.