ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Zachodniopomorski

Issn: 0552-4245
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Www: http://www.przegladzachodniopomorski.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; HISTORY; ECONOMICS; POLITICAL SCIENCE; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Kulturoznawstwo, Nauki o polityce, Socjologia, Ekonomia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych ul. ul. Krakowska 71-79 ul. Krakowska 71-79 71-017 Szczecin Szczecin PL tel: 91 444 33 00 e-mail: ihism[malpka]whus[kropka]plabc Redaktor naczelny: Radosław Gaziński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20127B
20117B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.