ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research

Issn: 2286-959X
Wydawca: The Political Science Association of Kasetsart University
Www: http://www.facebook.com/pages/PSAKU-International-Journal-of-Interdisciplinary-Research/450246828397486
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; ECONOMICS; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o polityce, Socjologia, Ekonomia, Prawo
Języki publikacji: angielski
Redakcja: The Political Science Association of Kasetsart University ul. 25/3 Baanchaleang Building, Soi. Paholyothin 44, Senanikom 25/3 Baanchaleang Building, Soi. Paholyothin 44, Senanikom 10900 Chatuchak Bangkok, Bangkok, TH tel: 66866222495 e-mail: psakuijir[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Kittisak Jermsittiparsert

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.