ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA

Issn: 1508-583X
Wydawca: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego
Www: http://www.icgz.uw.edu.pl/p_e_g.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters PSYCHOLOGY; BIOLOGICAL;
Dyscypliny naukowe: Psychologia
Języki publikacji: polski
Redakcja: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5-7 Stawki 5-7 00-183 Warszawa Warszawa PL tel: 22 55 49 740 fax: 22 831 62 32 e-mail: icbgr[malpka]psych[kropka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Włodzimierz Oniszczenko

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20125B
20115B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.