ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Psychology of Language and Communication

Issn: 1234-2238
Eissn: 2083-8506
Wydawca: Versita sp. z o. o.
Www: http://www.plc.psychologia.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; LINGUISTICS; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; PSYCHOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Pedagogika, Psychologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski ul. Stawki 5/7 Stawki 5/7 00-183 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48 22 5549780 fax: +48 22 6357991 e-mail: plc[malpka]psych[kropka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Barbara Bokus

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.