ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ptaki Śląska

Issn: 0860-3022
Wydawca: Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Www: http://www.ptakislaska.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ORNITHOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia
Języki publikacji: polski
Redakcja: Górnośląskie Koło Ornitologiczne ul. pl. Jana III Sobieskiego 2 pl. Jana III Sobieskiego 2 41-902 Bytom śląskie, śląskie, PL tel: +48 602 304 397 e-mail: betleja[malpka]muzeum[kropka]bytom[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Dyrcz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20153B
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.