ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Qualitative Research in Organizations and Management

Issn: 1746-5648
Wydawca: Emerald Group Publishing Ltd
Www: http://www.emeraldinsight.com/qrom.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; MANAGEMENT;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University of Manchester / Royal Holloway, University of London ul. Booth Street West / Egham Hill Booth Street West / Egham Hill M15 6PB / TW20 0EX Manchester / Egham Greater Manchester / Greater London, Greater Manchester / Greater London, GB tel: 0161 306 3443 / 01784 434455 e-mail: catherine[kropka]cassell[malpka]mbs[kropka]ac[kropka]ukabc Redaktor naczelny: Catherine / Gillian Cassell / Symon

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.