ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast

Issn: 2082-3959
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Www: http://realityofpolitics.wix.com/us#!
Kategorie wg. Thomson-Reuters INTERNATIONAL RELATIONS; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Socjologia, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 71-79 Krakowska 71-79 71-004 Szczecin zachodniopomorskie, zachodniopomorskie, PL tel: 91 444 32 35 fax: 91 444 32 42 e-mail: reality[kropka]politics[malpka]wp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jarosław J. Piątek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.