ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Issn: 2081-8270
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Www: http://refleksje.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters POLITICAL SCIENCE; SOCIAL ISSUES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Nauki o mediach, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89a Umultowska 89a 61-614 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: 618296550 e-mail: refleksje[malpka]refleksje[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Filip Biały

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20153B
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.