ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Reports on Geodesy

Issn: 0867-3179
Wydawca: Politechnika Warszawska
Www: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; ENGINEERING; AEROSPACE; CIVIL; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; REMOTE SENSING;
Dyscypliny naukowe: Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Geodezja i kartografia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Politechnika Warszawska ul. Pl. Politechniki 1 Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 622-85-15 e-mail: redakcja[kropka]rog[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Marcin Barlik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.