ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

Issn: 1897-824X
Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Www: http://www.resfactanova.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; MUSIC;
Dyscypliny naukowe: Nauki o sztuce
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski
Redakcja: Katedra Muzykologii ul. ul. Słowackiego 20 ul. Słowackiego 20 60-823 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: 61-829 28 19 fax: 61- 843 33 19 e-mail: muzykolo[malpka]amu[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marcin Gmys

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20147B
20137B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.