ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Res Politicae

Issn: 1897-4066
Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Www: http://www.inp-ajd.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMMUNICATION; HISTORY; INTERNATIONAL RELATIONS; POLITICAL SCIENCE; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Socjologia
Języki publikacji: polski
Redakcja: Akademia im. Jana Długosza ul. ul. Armii Krajowej 36a, III p. 303, 304 ul. Armii Krajowej 36a, III p. 303, 304 42-200 Częstochowa Śląskie, Śląskie, PL tel: 34 361 39 46 e-mail: inp[malpka]ajd[kropka]czest[kropka]plabc Redaktor naczelny: Henryk Ćwięk

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20143B
20133B
20122B
20112B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.