ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Research and Science Today

Issn: 2247-4455
Eissn: 2285-9632
Wydawca: Academica Brancusi
Www: http://www.lsucb.ro/rst
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY OF SOCIAL SCIENCES; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: angielski, niemiecki, francuski
Redakcja: LSUCB ul. Str. Republicii, Nr. 1, Etaj 1, (La Biblioteca Universitară “Tudor Arghezi”), Municipiul Târgu Jiu, Judeţ Gorj. Str. Republicii, Nr. 1, Etaj 1, (La Biblioteca Universitară “Tudor Arghezi”), Municipiul Târgu Jiu, Judeţ Gorj. 210152 Targu-Jiu RO tel: 0766665670 e-mail: revistarst[malpka]yahoo[kropka]comabc Redaktor naczelny: Flavius-Cristian Marcau

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.