ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Archeologia Polski

Issn: 0003-8180
Wydawca: INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN
Www: http://www.iaepan.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; HISTORY; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; ANTHROPOLOGY; GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Historia, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych, Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski
Redakcja: Instytut Archeologii i Etnologii PAN ul. al. Solidarności 105 al. Solidarności 105 00-140 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 620 28 81 fax: 22 624 01 00 e-mail: archeologia[kropka]polski[malpka]wp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maria Dekówna

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510C
201410C
201310C
201210C
201110C
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.