ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Archeologia Środkowego Nadodrza

Issn: 1898-5653
Wydawca: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski
Www: http://www.muzeum-swidnica.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski ul. Długa 27 Długa 27 66-008 Świdnica lubuskie, lubuskie, Polska tel: 683273113 fax: 683273113 e-mail: muzeum[malpka]muzeum-swidnica[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Włodzimierz Rebelski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.