ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Revista de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia

Issn: 2178-2326
Wydawca: Faculdade de Artes do Paraná
Www: http://www.fap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=179
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; MUSIC; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; EDUCATION; SPECIAL;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia
Języki publikacji: portugalski
Redakcja: Faculdade de Artes do Paraná ul. Rua dos Funcionários, nº 1357 Rua dos Funcionários, nº 1357 80.035.050 Curitiba Paraná, Paraná, BR tel: 55- 41 - 3250-7300 e-mail: comunica_fap[malpka]yahoo[kropka]com[kropka]brabc Redaktor naczelny: Rosemyriam Cunha

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.