ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Revista del CESLA

Issn: 1641-4713
Eissn: 2081-1160
Wydawca: Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski
Www: http://www.cesla.uw.edu.pl/www/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=55&lang=pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; AREA STUDIES; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Kulturoznawstwo, Socjologia, Geografia
Języki publikacji: angielski, francuski, hiszpański, portugalski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski ul. Smyczkowa 14 Smyczkowa 14 02-678 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (+48) 22 553 42 14 fax: (+48) 22 553 42 10 e-mail: bebereza[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Francisco Rodriguez Abraham

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20147B
20137B
20127B
20117B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.