ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Issn: 1896-8848
Wydawca: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Www: http://www.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIAL ISSUES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności, Nauki o polityce, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9 Wagonowa 9 53-609 Wroclaw dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 71 358 2752 fax: 71 358 2714 e-mail: rocznik[kropka]bezpieczenstwa[malpka]dsw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Mickiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.