ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Issn: 1898-3189
Wydawca: Akademia Marynarki Wojennej
Www: http://www.amw.gdynia.pl/title,Rocznik_Bezpieczenstwa_Morskiego,pid,993.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; POLITICAL SCIENCE; TRANSPORTATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Prawo, Transport, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Akademia Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza 69 Śmidowicza 69 81-103 Gdynia pomorskie, pomorskie, PL tel: 58 6262929 lub 887 021 030 fax: 58 6262802 e-mail: b[kropka]paczek[malpka]amw[kropka]gdynia[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tomasz Szubrycht

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20145B
20135B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.