ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

"Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy"

Issn: 2080-4938
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Www: http://www.ujk.edu.pl/ibib/studia/
Kategorie wg. Thomson-Reuters FILM; RADIO; TELEVISION; COMMUNICATION; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Bibliologia i informatologia, Nauki o mediach
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa ul. Leśna 16 Leśna 16 25-509 Kielce PL tel: 41 349 71 42 fax: 41 349 71 43 e-mail: ibid[malpka]ujk[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tomasz Mielczarek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.