ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego

Issn: 2084-1701
Wydawca: Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski
Www: http://www.ip-r.org/rocznik
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE; SLAVIC; POLITICAL SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Historia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o polityce
Języki publikacji: polski, rosyjski
Redakcja: Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski ul. Legnicka 65 Legnicka 65 54-206 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 504200154 e-mail: biuro[malpka]ip-r[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Rafał Czachor

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.