ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ROCZNIK LUBUSKI

Issn: 0485-3083
Wydawca: Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Www: http://www.ltn.uz.zgora.pl/rocznik_lubuski.php
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; POLITICAL SCIENCE; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o polityce, Pedagogika, Socjologia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ul. ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2, pok. 427 ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2, pok. 427 65-246 Zielona Góra Lubuskie, Lubuskie, PL tel: (+48 68) 32 82 422 fax: (+48 68) 32 47 295 e-mail: ltn[malpka]uz[kropka]zgora[kropka]plabc Redaktor naczelny: Bogdan Idzikowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20146B
20136B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.