ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Rocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/

Issn: 1730-7953
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Www: http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&articles=689
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski
Redakcja: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. ul. Kazimierza Górskiego 1 ul. Kazimierza Górskiego 1 80-336 Gdańsk Pomorskie, Pomorskie, PL tel: +4858 5547161 fax: +4858 5547387 e-mail: wydawnictwo[malpka]awf[kropka]gda[kropka]plabc Redaktor naczelny: Waldemar Moska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20143B
20133B
20122B
20112B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.