ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Issn: 1899-9573
Wydawca: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Www: http://www.kpsw.edu.pl/roczniki,ekonomiczne
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; MANAGEMENT; AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. u. Piotrowskiego 12-14 u. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz PL tel: 52-3211188 e-mail: rektorat[malpka]kpsw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Czyżewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20123B
20113B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.