ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Issn: 0080-3715
Wydawca: Polska Akademia Nauk, KERiROW (d. KER), WNE
Www: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/index.php
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; MANAGEMENT; AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. ul. Nowoursynowska 166 ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (4822) 5934240 lub 5934231 fax: 4822 5934230 e-mail: anna_grontkowska[malpka]sggw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Stanisław Stańko

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20148B
20138B
20128B
20118B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.