ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Roczniki Gleboznawcze

Issn: 0080-3642
Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Www: http://www.ptg.sggw.pl/wydawnictwa
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; GEOGRAPHY; AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; AGRONOMY; BIOLOGY; CHEMISTRY; ECOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; FORESTRY; GEOLOGY; GEOSCIENCES; HORTICULTURE; MICROBIOLOGY; MINERALOGY; SOIL SCIENCE; GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia, Mikrobiologia, Geografia, Geologia, Geodezja i kartografia, Agronomia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Inżynieria rolnicza, Kształtowanie środowiska, Ogrodnictwo, Leśnictwo, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze ul. Ul Wiśniowa 61/lokal 9 Ul Wiśniowa 61/lokal 9 02-520 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, Polska tel: (+48 ) 228494816 fax: (+48) 228494816 e-mail: danuta_czepinska_kaminska[malpka]sggw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Danuta Czępińska-Kamińska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.