ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych

Issn: 1232-4671
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Www: http://rocznikikae.sgh.waw.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters DEMOGRAPHY; ECONOMICS; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; MATHEMATICS; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Matematyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. ul. Madalińskiego 6/8 ul. Madalińskiego 6/8 02-513 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 564 93 95 fax: 22 564 86 72 e-mail: kae[malpka]sgh[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Joanna Plebaniak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20146B
20136B
20127B
20117B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.