ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Issn: 2081-1063
Wydawca: Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Www: http://www.wswfit.com.pl/publikacje/roczniki-naukowe-wswfit/
Kategorie wg. Thomson-Reuters HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku ul. ul. Mickiewicza 49 ul. Mickiewicza 49 15-213 Białystok Białystok podlaskie, podlaskie, PL tel: 85 713 15 91 fax: 85 713 15 92 e-mail: wswfit[malpka]wswfit[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Krzysztof Janusz Sobolewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20143B
20133B
20122B
20112B
20101B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.