ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Romanica Wratislaviensia

Issn: 0557-2665
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://rwr.wuwr.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, francuski, hiszpański, włoski
Redakcja: Instytut Filologii Romańskiej ul. pl. Nankiera 4 pl. Nankiera 4 50-140 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 71 375 24 33 fax: 71 375 28 70 e-mail: ifr[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Elżbieta Skibińska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20148B
20138B
20127B
20117B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.