ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Rudy i Metale Nieżelazne

Issn: 0035-9696
Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
Www: http://www.rudyimetale.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; GEOLOGICAL; MANUFACTURING; MATERIALS SCIENCE; COMPOSITES; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING; MINING & MINERAL PROCESSING;
Dyscypliny naukowe: Geologia, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Metalurgia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja Rudy i Metale Nieżelane ul. ul. Krasinskiego 13 ul. Krasinskiego 13 40-019 Katowice śląskie, śląskie, PL tel: 32 256 17 77 fax: 32 256 17 77 e-mail: redakcja[malpka]rudyimetale[kropka]plabc Redaktor naczelny: Józef Zasadziński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20147B
20137B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.