ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Archives of Foundry Engineering

Issn: 1897-3310
Eissn: 2299-2944
Wydawca: Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa
Www: http://www.afe.polsl.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRYSTALLOGRAPHY; MATERIALS SCIENCE; CERAMICS; CHARACTERIZATION & TESTING; COMPOSITES; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Metalurgia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Polska Akademia Nauk, Komisja Odlewnictwa ul. Towarowa 7 Towarowa 7 44-100 Gliwice Gliwice Śląskie, Śląskie, PL tel: 32 338 55 12 lub 32 338 55 17 fax: 32 338 55 18 e-mail: rmt8[malpka]polsl[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jan Szajnar

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201515B
20149B
20139B
20126B
20116B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.