ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Issn: 1642-848X
Wydawca: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
Www: http://www.wtn.wroc.pl/publikacje
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; PHILOSOPHY; HISTORY OF SOCIAL SCIENCES; LINGUISTICS; PSYCHOLOGY; SOCIAL; SOCIOLOGY; AGRONOMY; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; MATHEMATICS; MECHANICS; MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL; RESEARCH & EXPERIMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Historia sztuki, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia, Matematyka, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Mechanika, Telekomunikacja, Ogrodnictwo, Technologia żywności i żywienia, Zootechnika, Nauki weterynaryjne, Medycyna
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego ul. Parkowa 13 Parkowa 13 51-616 Wrocław Polska tel: 713481549 e-mail: wtn[malpka]wtn[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jacek Kolbuszewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.