ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS

Skrot: ARCH METALL MATER
Issn: 1733-3490
Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY and INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
Www: http://www.imim.pl/archives
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRYSTALLOGRAPHY; ENGINEERING; CHEMICAL; MATERIALS SCIENCE; COMPOSITES; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING; THERMODYNAMICS; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING;
Dyscypliny naukowe: Energetyka, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Mechanika, Metalurgia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akademia Górniczo-Hutnicza ul. al.Mickiewicza 30, paw. A-1, II p. pok. 208 al.Mickiewicza 30, paw. A-1, II p. pok. 208 30-059 Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: 012 617 34 25 e-mail: archiwum4[malpka]wp[kropka]plabc Redaktor naczelny: PAWEŁ ZIĘBA

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201530A
201425A1.090.9430.001960.151
201320A0.7630.650.000970.082
201220A0.4310.340.000660.06
201120A
201020A
200915A

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.