ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Slovensky Kras

Issn: 0560-3137
Wydawca: Statna ochrana prirody SR - Sprava slovenskych jaskyn i Slovenske muzeum ochrany prirody a jaskyniarstva
Www: http://www.smopaj.sk/sk/index.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; BIOLOGY; ECOLOGY; GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS; GEOGRAPHY; PHYSICAL; GEOLOGY; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; MINERALOGY; PALEONTOLOGY; ZOOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Biologia, Ekologia, Geografia, Geologia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: angielski, słowacki
Redakcja: Slovenske muzeum ochrany prirody a jaskyniarstva ul. 1. maja 38 1. maja 38 031 01 Liptowski Mikulasz Słowacja tel: +421 44 547 72 30 e-mail: smopaj[malpka]smopaj[kropka]skabc Redaktor naczelny: Zdenko Hochmuth

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.