ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Elbingensia

Issn: 1730-9980
Wydawca: Elbląska Uczelnia Humanistyczxno-Ekonomiczna
Www: http://www.euh-e.edu.pl/pl/na_biezaco/wydawnictwo/
Kategorie wg. Thomson-Reuters MANAGEMENT; NURSING; PLANNING & DEVELOPMENT; POLITICAL SCIENCE; PSYCHIATRY; PSYCHOLOGY; SOCIAL; PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; REHABILITATION; SOCIAL ISSUES; SOCIAL WORK; SOCIOLOGY; TRANSPORTATION; URBAN STUDIES; MEDICAL ETHICS; MEDICINE; LEGAL;
Dyscypliny naukowe: Historia, Kulturoznawstwo, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o polityce, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Prawo, Transport, Kształtowanie środowiska, Medycyna, Nauki o zdrowiu, Nauki o rodzinie, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 Lotnicza 2 82-300 Elbląg Warmińsko-Mazurskie, Warmińsko-Mazurskie, Polska tel: 55-2393802 fax: 55-2393802 e-mail: rektorat[malpka]euh-e[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Józef Borzyszkowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20123B
20113B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.