ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Social Welfare Interdisciplinary Approach

Issn: 2029-7424
Wydawca: Šiauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies
Www: http://socialwelfare.su.lt/
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION; SPECIAL; PSYCHOLOGY; SOCIAL; REHABILITATION; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIAL WORK;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Psychologia, Socjologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Šiauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies ul. 25 Višinskio Street 25 Višinskio Street LT-76351 Šiauliai LT tel: +370 41 595754 fax: +370 41 595775 e-mail: socialwelfare[malpka]su[kropka]ltabc Redaktor naczelny: Ingrida Baranauskienė

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.