ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Socialine teorija, empirija, politika ir praktika

Issn: 1648-2425
Eissn: 2345-0266
Wydawca: Vilnius University
Www: http://www.fsf.vu.lt/lt/struktura/katedros/socialinio-darbo-katedra/mokslas#leidiniai-publikacijos
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL; SOCIAL ISSUES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: angielski, litewski
Redakcja: Vilnius University ul. Universiteto g. 9/1-301 Universiteto g. 9/1-301 LT-01513 Vilnius LT tel: +370 5 266 76 00 fax: +370 5 266 76 00 e-mail: vilma[kropka]kuodyte[malpka]fsf[kropka]vu[kropka]ltabc Redaktor naczelny: Laimutė Žalimienė

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.