ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Archivolta

Issn: 1506-5928
Wydawca: Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień
Www: http://www.archivolta.com.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; COMPUTER SCIENCE; THEORY & METHODS; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; CIVIL; MATERIALS SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Architektura i urbanistyka, Budownictwo, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria materiałowa
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wydawnictwo Archiwolta Michał Stępień ul. C 12 nr 23 C 12 nr 23 32-086 Węgrzce Małopolska, Małopolska, PL tel: 669 80 20 80 e-mail: archivolta[malpka]archivolta[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Krystyna Januszkiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.