ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Issn: 2082-3304
Wydawca: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Www: http://www.ivr.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=41
Kategorie wg. Thomson-Reuters ETHICS; LAW; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a Płocka 5a 01-231 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 503-72-72-84 e-mail: p[kropka]skuczynski[malpka]wpia[kropka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marek Zirk-Sadowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.