ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Antiqua et Archaeologica

Issn: 1224-2284
Wydawca: Alexandru Ioan Cuza Publishing House
Www: http://saa.uaic.ro/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; CLASSICS; HISTORY; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; DEMOGRAPHY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Językoznawstwo
Języki publikacji: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rumuński
Redakcja: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi ul. Bd-ul Carol I / no.1 Bd-ul Carol I / no.1 700506 Iasi RO tel: 0040232201615 fax: 00232201156 e-mail: blucretiu[malpka]yahoo[kropka]comabc Redaktor naczelny: Lucretiu Birliba

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20145B
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.