ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Choreologica

Issn: 1508-1354
Wydawca: Polskie Forum Choreologiczne
Www: http://www.pfch.choreologia.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; DANCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; THEATER; ANTHROPOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Etnologia, Kulturoznawstwo, Nauki o sztuce, Rytmika i taniec, Sztuki teatralne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Polskie Forum Choreologiczne ul. Filipińska 1 Filipińska 1 61-123 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: (61) 879 11 48 fax: (61) 876 71 67 e-mail: choreologia[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Karolina Bilska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20141B
20131B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.