ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Issn: 0066-6874
Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN w Warszawie oraz Wydawnictwo UMK w Toruniu
Www: http://www.ahf.ifispan.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHILOSOPHY; HISTORY OF SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski
Redakcja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, pok. 118 Nowy Świat 72, pok. 118 00-330 Warszawa PL tel: 0048226572731 e-mail: ahf[malpka]ifispan[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Seweryn Blandzi

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
201410C
201310C
201210C
201110C
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.