ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Demograficzne

Issn: 0039-3134
Eissn: 2300-2549
Wydawca: Polska Akademia Nauk
Www: http://www.sd.pan.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters DEMOGRAPHY; ECONOMICS; FAMILY STUDIES; PSYCHOLOGY; SOCIAL; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Ekonomia, Nauki o zdrowiu, Nauki o rodzinie, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Polska Akademia Nauk ul. Plac Defilad 1 Plac Defilad 1 00-901 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48226203353 e-mail: studia[kropka]demograficzne[malpka]pan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jolanta Kurkiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20146B
20136B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.