ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Filmoznawcze

Issn: 0860-116X
Wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://www.sf.wuwr.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Nauki o sztuce, Sztuki filmowe
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Instytut Filologii Polskiej ul. Nankiera/15 Nankiera/15 50-140 Wrocław Dolnośląskie, Dolnośląskie, PL tel: 508290176 e-mail: filpol[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Sławomir Bobowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20145B
20135B
20128B
20118B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.